Kolor podczas projektowania wnętrz jest ważnym elementem wpływającym na percepcję budynku, uwydatniającym treści funkcjonalno-użytkowe oraz decydującym o estetycznych walorach kompozycji. Jest równie ważny ze względu na psychikę człowieka. Jego odcień, jasność i nasycenie mogą sprawić cuda, gdy te parametry są odpowiednio dobrane do wnętrza. Mimo indywidualnych różnic w odczuciu barwy istnieją pewne, podobne dla wszystkich ludzi reakcje.

Wpływa kolorów / barw na percepcję

Kolory mogą pozornie zbliżać lub oddalać, rozprzestrzeniać lub koncentrować, dawać znaczenie że są zimne lub ciepłe. Mogą też pozornie podnosić lub przytłaczać człowieka. Właściwe połączenie barw i użycie ich w odpowiednich proporcjach, to wyzwanie dla architekta i dla osoby indywidualnej. Wymaga to wiele czasu. Np. odpowiednie projektowanie loga, etykiet i innych materiałów marketingowych, z uwzględnieniem siły kolorów, może zapewnić sukces. W odniesieniu do projektowania loga dla firmy chodzi tu o zbadanie, jakie kolory mają wpływ na potencjalnych odbiorców.